Home – RABC – BestekKennis.nl

logo_RABC_met_rode_naam_V3kop_ron

 

RABC staat voor de dienstverlening
De website BestekKennis staat voor de kennisuitwisseling

Doelgroep

Op deze site vindt u ‘alles’ wat te maken heeft met BESTEKKEN in de GWW-sector;  De informatie is gericht op:

 • Aanbesteder, opdrachtgever, projectmanager, projectleider
 • Bestekschrijver, -lezer,  -beoordelaar
 • Calculator (van OG en ON)
 • Inschrijver, uitvoerder
  Deels is de informatie ook relevant voor andere sectoren zoals bijv. de B&U

Wat en hoe

Er wordt vooral aandacht besteed aan zaken die niet door CROW of Stadspoort of andere initiatieven zijn opgepakt.

 • Er wordt in detail aandacht besteed aan zaken waarvan een aanvullende informatie of een extra visie wenselijk kan zijn.
 •  Er wordt informatie (bijv. nieuwsbrieven van derden) gefilterd en adequaat toegespitst op de persoon die er daadwerkelijk iets mee moet doen.
 • Er wordt gelinkt naar geschriften van derden en, waar van toepassing, opgenomen in de vorm van downloads waardoor de info beter doorzoekbaar is.
 • Er wordt eigen aanvullende informatie verschaft in de vorm van samenvattingen en kritische kanttekeningen, eigen ervaringen en ervaringen van de doelgroep.
 • Er wordt uitleg gegeven en er worden aanbevelingen gedaan hoe met deze kennis in het bestek juist wel, óf juist niet, om te gaan.
 • Er wordt regelmatig overleg gevoerd met CROW en BNB

Uw inbreng

Indien u interessante opmerkingen heeft over de informatie of indien u zelf over informatie of voorbeelden beschikt kunt u deze altijd per mail doen toekomen. Mogelijk kan deze info dan verwerkt en/of opgenomen worden.

Omdat het ontwikkelen van de info zeer tijdrovend is zullen voor bepaalde documenten bijdragen worden gevraagd; om die reden is de site niet volledig voor iedereen toegankelijk of alles te downloaden.

Wie is RABC

RABC staat voor Ron Reijnders Advies en Bemiddeling Civieltechniek

 • Bewuste ZZP-er
 • Iemand die graag veel kennis vergaart en graag kennis en ervaringen uitdraagt
 • HTS Weg- en Waterbouw als achtergrond, sinds 1981 in het vak
 • Ervaring als calculator, consulent RAW, bestekschrijver, aanbestedingsadviseur  en bemiddelaar
 • Bestuursvertegenwoordiger bij de BNB voor de GWW-sector
 • Beoordelaar van vele RAW Tervisieleggingen
 • Veelschrijver op LinkedIn discussiegroepen
  (o.a. aanbesteden en contracteren, aanbestedingsrecht, RAW-bestekken, RAW-gebruikers, straatwerk, beeldbestekken etc.)

zie verder:  LinkedIn profiel

Wat doet RABC