Actueel / Berichten

Bouwhekken met voeten in langsrichting – soms groot gevaar !

Recent is een burger in een diepe bouwput gevallen met levenslang letsel als gevolg. De bouwhekken waren geplaatst met de voeten in langsrichting (omdat de ruimte met de voeten in dwarsrichting te beperkt was) Bij later onderzoek bleek dat de stabiliteit niet aan de normen voldeed. Schoren ontbraken (geen ruimte voor) maar ook grondankers ontbraken waardoor de voeten konden verschuiven.
in de bijlage RBGEL 2014 8176 Bouwhek met voeten in langsrichting kan te gevaarlijk zijn vind u het gerechtelijk vonnis (de vordering betrof de vraag of ook de gemeente schuld had; dat was niet zo, maar het vonnis geeft wel een goed beeld van de omstandigheden en de beproevingen)

UAV versus UAVgc

17-02-2015 een goed gesprek gehad bij CROW over de afweging moeten we de UAV naast de UAVgc blijven handhaven of niet. Mijn conclusie:

 • laten we zo snel mogelijk deze 2 integreren. Met een UAVgc kan je prima een traditioneel RAW-bestek incl. toezicht maken. (andersom echter niet)
 • de keuze wel of geen GC moet je niet (alleen) maken aan begin van de opdracht maar bij elk onderdeel binnen een project moet je een keuze kunnen maken; daarmee creëer je optimale keuzevrijheid en haal je alle vooroordelen tegen een UAV  c.q. tegen en GC weg; de OG-directie bemoeienis kan je dan vakgericht per onderdeel aangeven op een technische wijze.

Modernisering RAW

Als BNB-bestuurslid een inkijkje gekregen in hetgeen CROW nu mee bezig is om de RAW te actualiseren. Ik werd daar heel blij van. Ontvlechting van de Standaard zodat deze zowel voor UAV als UAVgc geschikt wordt. Een koppeling met de CBNL. Veel meer mogelijkheden om selecties te maken vanuit je rol binnen het bouwproces (bijv. de verificatierol).
Eindelijk komt er enige intelligentie in de systematiek.

Ook voor de resultaatsbeschrijvingen  ontstaat langzaam een andere mindset. Een kritische houding op het gebruik van deficodes die vnl. leiden tot ongewenste discussies en claims. Misschien moeten we stoppen met het verstrekken van semi-informatie die alleen maar op de kosten is gericht of moeten we deze info minimaal een andere status geven.

Ik zie duidelijk overeenkomsten met hetgeen STABU nu mee bezig is.  Het bestek gaat toe naar een vormvrij systeem waardoor de mogelijkheden om RAW en STABU in 1 contract te gieten veel dichter bij gaat komen en de systematiek misschien nog wel 40 jaar mee kan.

NB: meer dan 20 jaar geleden was ik al voorstander van deze werkwijze; maar het is zeker niet te laat. Laten we het erop houden dat het 20 jaar geleden mijn fout was om toen al met deze mindset te komen; het was blijkbaar gewoon te vroeg.

Flora Faunawet

Goede lezing van Marko Sinke  van Loo Plan op Bouwbeurs over FFwet.

 • wet heeft meer impact dan de meesten onder ons denken.
  • quick scan lijdt vaak tot plicht tot nader onderzoek.
  • nader onderzoek kost vaak 1,5 jaar omdat voor diverse soorten slechts 1 maand per jaar onderzoek is uit te voeren en die maand voor elk dier anders is; daarna komt nog de ontheffingsaanvraag en de toetsing die ook 16 weken en soms wel 9 maanden kan duren; stel het onderzoek daarom niet uit om te combineren met de bouwwerkzaamheden zelf; dan ben je te laat.
 • mooi voorbeeld van aspecten voor besteksbepalingen:
  • voor nachtverlichting van bouwterrein en bijv. materieel van baggervaartuigen: gebruik van rode OF groene lampen; kleur is afhankelijk van de beschermde diersoort.
  • bij baggeren de buitenste 2 -3 meter ongeroerd laten om de beschermde modderkruiper te beschermen.
 • een klakkeloze omvorming van struikgewas in gazon (wat we de laatste jaren veel zien) is onwettig in kader van de FFwet.
 • wel een erg doorgeslagen wet maar we zijn toch nette mensen ….