Flora Faunawet

Goede lezing van Marko Sinke  van Loo Plan op Bouwbeurs over FFwet.

 • wet heeft meer impact dan de meesten onder ons denken.
  • quick scan lijdt vaak tot plicht tot nader onderzoek.
  • nader onderzoek kost vaak 1,5 jaar omdat voor diverse soorten slechts 1 maand per jaar onderzoek is uit te voeren en die maand voor elk dier anders is; daarna komt nog de ontheffingsaanvraag en de toetsing die ook 16 weken en soms wel 9 maanden kan duren; stel het onderzoek daarom niet uit om te combineren met de bouwwerkzaamheden zelf; dan ben je te laat.
 • mooi voorbeeld van aspecten voor besteksbepalingen:
  • voor nachtverlichting van bouwterrein en bijv. materieel van baggervaartuigen: gebruik van rode OF groene lampen; kleur is afhankelijk van de beschermde diersoort.
  • bij baggeren de buitenste 2 -3 meter ongeroerd laten om de beschermde modderkruiper te beschermen.
 • een klakkeloze omvorming van struikgewas in gazon (wat we de laatste jaren veel zien) is onwettig in kader van de FFwet.
 • wel een erg doorgeslagen wet maar we zijn toch nette mensen ….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *