CV

RABC
Ron Reijnders heden en verleden

Persoonlijke info

(ing.)Ron Reijnders
01-03-1957 (Hilversum)
getrouwd en 2 volwassen kinderen
hobby’s: tuinen, kunst en galerie, de wereld verkennen, legpuzzels.

Visie

Ik ben bewust ZZP-er, omdat ik geloof in hogere kwaliteit door zonder personeel te werken. Waar nodig huur ik kennis en capaciteit in; maar alleen bij mensen waar ik in geloof.
Voor de werkzaamheden die ik tegenwoordig uitvoer verwijs ik naar mijn “dienstaanbod”.
Ik schrijf nog steeds bestekken om het contact met de werkvloer niet te verliezen en om een extra communicatie- en controleslag te voorkomen.
Ik bezoek regelmatig congressen en volg de media (technisch,  juridisch en politiek) en archiveer relevante artikelen die ik als naslag gebruik en mijn doelgroep desgewenst kan opvragen.
Ik ben bestuurslid van de BNB (Bond Nederlandse Bestekdeskundigen) omdat die mensen een visie hebben die mij aanspreekt; verheffen van het vakgebied.
RAW is een erg goed middel maar niet altijd de beste oplossing is; soms zijn andere contractvormen  geschikter  maar vaak zijn hybride oplossingen nog beter. De laatste ontwikkelingen in de richting van andere contractvormen krijgen n.m.m. onterecht te veel aandacht; ze worden te vaak niet om de juiste reden gekozen.
Ik draag mijn steentje bij aan kennisverbreding via discussie op LinkedIn.
Praktijk en theorie zijn voor mij even belangrijk; het een kan niet zonder het ander. De beste oplossing zit meestal niet in ‘de uitersten’.
De meeste problemen zijn te voorkomen door continue te blijven communiceren. Gooi nimmer een bestek over de schutting; noch richting opdrachtgever noch richting aannemer.

Werkgevers en werkervaring

1981-1988 Gebr. Reimert Almere
een bedrijf van ca. 40 man in de GWW
hoofdzakelijk verharding en leidingwerk in Almere
werkzaam als calculator/werkvoorbereider
ervaring: opzet automatisering, calculatie, aanbestedingsproces

1988-2000 CROW Ede
kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur
werkzaam als RAW-consulent
ervaring: bestekken controleren, persoonlijke begeleiding, helpdesk, lesgeven, uitleg van RAW, UAV en UAR, werkgroepcoördinatie van : accorderingproces, weegproces, oppervlakbehandeling  en diverse algemene hoeveelheidsaspecten

2000-2001 Kontek-KPD Oegstgeest (deeltijd)
werkzaam als projectleider/manager LBK (RWS-kostprijs-informatiesysteem)
ervaring: activiteiten en onderzoekjes m.b.t. LBK
conversie ombouw RAW-moederbestekken naar RAW 2000
verzorgen van cursussen gerelateerd aan GWW software

2000 RABC (half time)
2001 RABC (full-time)
werkzaam als zelfstandig ZZP-er.
ervaring: zeer divers

Studies

1969-1976 Atheneum-B, Roland Holst, Hilversum
1976-1977 TH Civiele Techniek, Delft (1e jaar)
1977-1981 HTS W&W richting Civieltechniek, Vondellaan, Utrecht
met stages in de kunstwerken-sector.
continue: diverse congressen en studiedagen
Permanente Beroepsontwikkeling BNB-PBO ‘studiepunten’ (30 uur-punten/jaar)