Bouwhekken met voeten in langsrichting – soms groot gevaar !

Recent is een burger in een diepe bouwput gevallen met levenslang letsel als gevolg. De bouwhekken waren geplaatst met de voeten in langsrichting (omdat de ruimte met de voeten in dwarsrichting te beperkt was) Bij later onderzoek bleek dat de stabiliteit niet aan de normen voldeed. Schoren ontbraken (geen ruimte voor) maar ook grondankers ontbraken waardoor de voeten konden verschuiven.
in de bijlage RBGEL 2014 8176 Bouwhek met voeten in langsrichting kan te gevaarlijk zijn vind u het gerechtelijk vonnis (de vordering betrof de vraag of ook de gemeente schuld had; dat was niet zo, maar het vonnis geeft wel een goed beeld van de omstandigheden en de beproevingen)

Flora Faunawet

Goede lezing van Marko Sinke  van Loo Plan op Bouwbeurs over FFwet.

 • wet heeft meer impact dan de meesten onder ons denken.
  • quick scan lijdt vaak tot plicht tot nader onderzoek.
  • nader onderzoek kost vaak 1,5 jaar omdat voor diverse soorten slechts 1 maand per jaar onderzoek is uit te voeren en die maand voor elk dier anders is; daarna komt nog de ontheffingsaanvraag en de toetsing die ook 16 weken en soms wel 9 maanden kan duren; stel het onderzoek daarom niet uit om te combineren met de bouwwerkzaamheden zelf; dan ben je te laat.
 • mooi voorbeeld van aspecten voor besteksbepalingen:
  • voor nachtverlichting van bouwterrein en bijv. materieel van baggervaartuigen: gebruik van rode OF groene lampen; kleur is afhankelijk van de beschermde diersoort.
  • bij baggeren de buitenste 2 -3 meter ongeroerd laten om de beschermde modderkruiper te beschermen.
 • een klakkeloze omvorming van struikgewas in gazon (wat we de laatste jaren veel zien) is onwettig in kader van de FFwet.
 • wel een erg doorgeslagen wet maar we zijn toch nette mensen ….