UAV versus UAVgc

17-02-2015 een goed gesprek gehad bij CROW over de afweging moeten we de UAV naast de UAVgc blijven handhaven of niet. Mijn conclusie:

  • laten we zo snel mogelijk deze 2 integreren. Met een UAVgc kan je prima een traditioneel RAW-bestek incl. toezicht maken. (andersom echter niet)
  • de keuze wel of geen GC moet je niet (alleen) maken aan begin van de opdracht maar bij elk onderdeel binnen een project moet je een keuze kunnen maken; daarmee creëer je optimale keuzevrijheid en haal je alle vooroordelen tegen een UAV  c.q. tegen en GC weg; de OG-directie bemoeienis kan je dan vakgericht per onderdeel aangeven op een technische wijze.

Modernisering RAW

Als BNB-bestuurslid een inkijkje gekregen in hetgeen CROW nu mee bezig is om de RAW te actualiseren. Ik werd daar heel blij van. Ontvlechting van de Standaard zodat deze zowel voor UAV als UAVgc geschikt wordt. Een koppeling met de CBNL. Veel meer mogelijkheden om selecties te maken vanuit je rol binnen het bouwproces (bijv. de verificatierol).
Eindelijk komt er enige intelligentie in de systematiek.

Ook voor de resultaatsbeschrijvingen  ontstaat langzaam een andere mindset. Een kritische houding op het gebruik van deficodes die vnl. leiden tot ongewenste discussies en claims. Misschien moeten we stoppen met het verstrekken van semi-informatie die alleen maar op de kosten is gericht of moeten we deze info minimaal een andere status geven.

Ik zie duidelijk overeenkomsten met hetgeen STABU nu mee bezig is.  Het bestek gaat toe naar een vormvrij systeem waardoor de mogelijkheden om RAW en STABU in 1 contract te gieten veel dichter bij gaat komen en de systematiek misschien nog wel 40 jaar mee kan.

NB: meer dan 20 jaar geleden was ik al voorstander van deze werkwijze; maar het is zeker niet te laat. Laten we het erop houden dat het 20 jaar geleden mijn fout was om toen al met deze mindset te komen; het was blijkbaar gewoon te vroeg.