Memo’s en voorbeeld-bestekteksten

Hier zullen memo’s, delen van bestekken, relevante bijlagen e.d.  worden geplaatst.
Uw inbreng zal mede bijdragen aan een groei van de downloads.
Heeft u een vraag en/of een oplossing  dan kan die ook worden geplaatst.
De documenten zullen continue worden verbeterd indien daar aanleiding voor is.

RABC is graag bereid:
om voor u of een groep van u (vereniging of platform) (uiteraard tegen vergoeding)

  • zaken te ontwikkelen of verder uit te werken
  • memo of product te beoordelen; evt. in samenspraak met de BNB en/of CROW

BNB servicedesk